Yükleniyor...

Neden Proses Emniyeti Sempozyumu?

Proses Emniyetinde; tehlikeli kimyasal maddelerin kontrolsüz şekilde ortama yayılması, sızması ve bu sebepten olabilecek her türlü patlama, enerji yayılımı, toksik etki, çevresel etki potansiyelinin önlenmesi ve/veya kontrol altına alınması hususları endüstriyel tesislerin asla ihmale getiremeyeceği en önemli konuların başında gelmektedir.

Yaşayan bir süreç olan proses emniyeti; mühendislikten tasarıma, tehlikelerin belirlenmesine, olay analizlerine, değişiklik yönetimine, ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım prosedürlerine, hammaddeden atığa kadar kimyasal yönetimine, personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanır.

Söz konusu konu ile ilgili olan tüm paydaşları; mevzuat yapıcıları, denetçileri, sektör çalışanlarını, eğitimcileri, ürün ve hizmet girişimcilerini, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve hizmetlerini paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir sempozyumun düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi için tüm paydaşlar açısından faydalı olması hedeflenmektedir.

Büyük endüstriyel kazalar, yaralanma ve ölüme sebep olabileceği gibi azımsanmayacak ekonomik, maddi ve çevresel zarara neden olabilir. Tehlikelerin hepsi aynı olmayacağı gibi sonuçları da benzer olmayabilir.

Proses emniyeti yönetim sistemi endüstriyel tesislerin mühendislik tasarımlarına, tehlikelerin belirlenmesine, olay analizlerine, değişiklik yönetimine, ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım prosedürlerine, personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanır.

SEVESO Direktifi, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla büyük kaza risklerinin control yükümlülüklerini gerektirmektedir. İlgili kuruluşların güvenlik raporları ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerekmektedir.

ATEX Direktiflerinde ise, işyerlerindeki tehlikeli alanların belirlenmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve uygun elektriksel ekipmanın seçimi işverenlere yükümlülük olarak verilmektedir. ATEX Direktifleri olarak bilinen, 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2002 yılında, 2014/34/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise 2014 yılında mevzuatımıza uyumlaştırılmıştır.

SEVESO, ATEX Direktiflerinin uyumlaştırılması ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması yönünde büyük faydalar sağlayacaktır fakat bununla beraber yasal, teknik ve kurumsal reformları beraberinde getirecektir.

Bu reformlar ilgili paydaşlar için teknik bilgi, donanım ve bütçe gereksinimi doğuracak, sonuçta ülkemiz için ciddi bir sınav olacaktır.

Bu süreçte, konu ile ilgili olan tüm paydaşları; mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, eğitimciler, ürün ve hizmet girişimcileri, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve hizmetlerini paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir sempozyumun düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi için tüm paydaşlar açısından faydalı olması hedeflenmektedir.

HEMEN KAYIT OLUN

17-18 MAYIS 2022'DE PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU İLE BULUŞUYORUZ.